sij-svetovanje.si

Center za svetovalno-terapevtsko pomoč

V našem centru ponujamo varen prostor in čas posameznikom, parom, zakoncem, družinam ter otrokom v stiski. Naš cilj je nuditi svetovalno-terapevtsko pomoč čim večjemu številu uporabnikov in s tem dvigniti njihovo kakovost življenja; poleg tega pa uspešno sodelovati z vzgojo-varstvenimi zavodi, zdravstvenimi zavodi, raznimi društvi in organizacijami v lokalnem okolju in tudi širše.

Delovanje centra SIJ sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

 

Pomoč je smiselno poiskati pri:

 

• pomanjkanju samozavesti, samospoštovanja in občutju manjvrednosti;

• občutjih nesmisla in neizpolnjenosti;

• depresivnem razpoloženju in potrtosti;

• občutkih tesnobe in strahovih;

• težavah s sprejemanjem pomembnih življenjskih odločitev (poroka, študij, zaposlitev, menjava službe ipd.);

• stiskah v nosečnosti in v prvih letih materinstva;

• težavah zaradi preobremenjenosti/izgorelosti na delovnem mestu;

• težavah z vedenjem v nekaterih specifičnih situacijah;

• težavah, povezanih z žalovanjem zaradi izgube bližnje osebe;

• težavah z doživljanjem ali izražanjem čustev;

• težavah z identiteto (kdo sem, kaj hočem);

• zasvojenostih;

• vseh težavah, ki posamezniku pomembno zmanjšujejo kvaliteto življenja;

• težavah v medosebnih (družinskih, partnerskih) odnosih;

• težavah v komunikaciji z drugimi.

 

"Moč je poiskati pomoč."

                    Neznani avtor

O CENTRU

 

V našem centru ponujamo varen prostor in čas posameznikom, parom, zakoncem ter družinam, ki se pogosto znajdejo pod različnimi pritiski, doživljajo težave v odnosih, se soočajo z izgubami, nizkim samospoštovanjem, tesnobo, depresijo in drugimi težavami ter izzivi. Vse to lahko povzroča številne frustracije in občutek, da smo obtičali in ne vemo, kako naprej.

Nikakor pa ni univerzalnih odgovorov, s katerimi bi rešili specifično stisko posameznika in bi jo lahko posplošili na celotno populacijo. Odgovori in rešitve za osebne težave se skrivajo globoko v vsakem izmed nas in odkritje le-teh nam nudi možnost za osebno rast. Pot do globine sebe pa lahko vodi preko svetovalno-terapevtske pomoči, ki vzpodbuja proces odkrivanja sebe in tlakovanje novih življenjskih poti.

 

Vodja centra

 

Majda Baligač:

 

  magistrica zakonskih in družinskih študijev, z nadgradnjo znanja iz svetovalno-terapevtskega dela in terapevtske obravnave otrok;

• profesorica teologije in slovenščine, s strokovnim izpitom na področju vzgoje in izobraževanja.

Ime centra

 

Sij lahko razumemo kot prostorsko omejeno svetlobo ali kot sijaj, lesk (iz SSKJ). Besedo sij pa uporabljamo kot velelnik glagola sijati drugi osebi: sij.

 

Logotip

 

Vsak človek skriva v sebi svoja čustva, težave in nosi s sabo svojo osebno zgodovino. Zaradi vsega naštetega smo pogosto zaslepljeni in ne moremo izraziti svojega pravega jaza oziroma naše svetle plati in posledično ne moremo sijati. Če pa človek svoje težave, čustva  in stiske ozavesti, predela in s tem umiri telo, pa se zaslepljenost razblini in lahko zasijemo v vsej svoji lepoti, predvsem notranji.

STORITVE

Odločitev za svetovalno-terapevtsko pomoč mora biti svobodna in prostovoljna, udeležba pa redna. Ciklus pomoči je sestavljen 12 srečanj. Vsako srečanje traja 50 minut. Po potrebi se lahko cikel srečanj ponovi.

Individualna svetovalno-terapevtska pomoč

 

Pri individualni svetovalno-terapevtski pomoči posameznika razumemo kot del družinskega sistema. Govorimo o preteklih izkušnjah, ki so nas zaznamovale skozi odraščanje in vplivajo na našo sedanjost. Namenjena je posamezniku, ki se spopada z raznimi osebnimi in medosebnimi težavami (razreševanje konfliktov, soočanje in prebolevanje izgube, prizadetosti, krivde, zlorabe, zasvojenosti, nasilje, eksistencialna kriza, neuspehi na osebnem ali poklicnem področju …).

 

Partnerska ali zakonska svetovalno-terapevtska pomoč

 

Partnerska ali zakonska svetovalno-terapevtska pomoč je namenjena partnerjema oziroma zakoncema, ki sta se znašla v medosebnih stiskah ali pa stiske doživlja/izraža le eden izmed njiju. Namenjena je tudi parom, ki bi svoj odnos želeli le poglobiti in se ponovno povezati.

Družinska svetovalno-terapevtska pomoč

 

Družinska svetovalno-terapevtska pomoč je namenjena družini, ki se spopada z ranljivimi temami (težki odnosi in težavna komunikacija med starši ter otroci, težave pri starševstvu oziroma vzgoji otrok, težave otrok na različnih področjih: alkohol, droge, cigarete, učne težave, motnje hranjenja, težave otrok pri odvajanju (močenje postelje), hitra spolnost, težave na področju samopodobe, težko doživljanje ločitve staršev, agresija ali apatija).

 

Pomoč otrokom v stiski

 

Otroci se velikokrat znajdejo v stiski, ki je ne znajo opisati z besedami. To kažejo skozi različne čustvene, vedenjske in zdravstvene težave. Da bi prišli v stik s sabo in svoja čustva izrazili na neškodljiv način, morajo svoja čustva najprej prepoznati in jih sprejeti. Do tega jim lahko pomagamo s terapevtskimi tehnikami (fotogovorica, risanje, peskovnik, lutke, glina). Gre za izkustveno učenje preko odnosa, kjer otrok preko govorice telesa razvija samozavedanje in krepi zdravo samopodobo. Obenem pa se nauči na čustva primerno odzvati. Uporaba terapevtskih tehnik je pri otrocih primerna ob razvezi staršev, pri čustvenih in vedenjskih težavah, pri težavah v vrtcu in šoli, pri motnji pozornosti, pri slabem stiku s starši, ob vključitvi v rejo ali posvojitvi, pri fizični, psihični in spolni zlorabi, ob doživljanju raznih travm …

 

 

Inštrukcije iz slovenščine

(prilagojene vsakemu posamezniku)

Lektoriranje

(vseh vrst besedil)

CENIK

Individualna svetovalno-terapevtska pomoč

1 ura svetovalno-terapevtske pomoči (50 minut)

40,00 €

Partnerska/zakonska svetovalno-terapevtska pomoč

1 ura svetovalno-terapevtske pomoči (50 minut)

40,00 €

Družinska svetovalno-terapevtska pomoč

(ne glede na število družinskih članov)

1 ura svetovalno-terapevtske pomoči (50 minut)

40,00 €

Podporne skupine

Po dogovoru

Po dogovoru

Inštrukcije iz slovenščine (OŠ)

1 šolska ura (45 minut)

12,00 €

Inštrukcije iz slovenščine (SŠ)

1 šolska ura (45 minut)

13,00 €

Lektoriranje

1 lektorska stran

1,30 €

KAKO DO NAS

Svetovalno-terapevtska pomoč se izvaja v Beltincih, Ulica Štefana Kovača 3.

KONTAKT

Za vključitev v svetovalno-terapevtsko pomoč se je potrebno predhodno dogovoriti. Za prvi razgovor pokličite na tel. št.:  051-453-301, pišite na elektronski naslov: info@sij-svetovanje.si ali pa nas kontaktirajte preko spodnjega obrazca.

 

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Vprašanje oddano

Required

DOGODKI