Podporna skupina za vzgojitelje in učitelje (preko spletne aplikacije zoom)

 

Podporna skupina za vzgojitelje in učitelje je namenjena vsem pedagoškim delavcem, ki si želijo v varnem okolju in pod strokovnim vodstvom izraziti, sprejeti in predelati vsa čutenja, ki sem jim prebujajo ob poučevanju oz. delu z otroki, učenci, starši otrok in učencev ter ob sodelavcih.

 

Cilji podporne skupine:

 • vzpostavitev varnega okolja, v katerem lahko spregovorimo o svojih čustvih, ki se nam prebujajo ob učencih, otrocih, starših otrok in učencev, sodelavcih
 • prepoznavanje lastnih čutenj ter varno izražanje le-teh
 • reševanje notranjih stisk, regulacija čustev in osebna razbremenjenost od pedagoškega dela
 • postavljanje meja v odnosu do drugih (otrok, učencev, staršev otrok in učencev, sodelavcev)
 • učinkovito reševanje težav na delovnem mestu
 • izboljšanje komunikacije z otroki, učenci, starši učencev in otrok, sodelavci
 • izkušnjo iz podporne skupine prenesti v širše okolje in vsakdanje življenje

 

Namen podporne skupine:

 • vzpostavitev podporne mreže za pedagoške delavce
 • umestitev problema posameznika v širši kontekst
 • podajanje različnih pogledov na določeno oz. podobno tematiko, situacijo, problematiko
 • omogočiti drugačno izkušnjo, učenje in napredovanje

 

Podporna skupina za vzgojitelje in učitelje obsega 9 srečanj po 3 šolske/pedagoške ure, vsak zadnji četrtek v mesecu v šolskem letu 2021/22 (od septembra 2021 do maja 2022).

Potek podporne skupine oz. srečanj:

 1. srečanje, četrtek, 30. 9. 2021, od 18.00 do 20.15
 2. srečanje, četrtek, 28. 10. 2021, od 18.00 do 20.15
 3. srečanje, četrtek, 25. 11. 2021, od 18.00 do 20.15
 4. srečanje, četrtek, 16. 12. 2021, od 18.00 do 20.15
 5. srečanje, četrtek, 27. 1. 2022, od 18.00 do 20.15
 6. srečanje, četrtek, 24. 2. 2022, od 18.00 do 20.15
 7. srečanje, četrtek, 31. 3. 2022, od 18.00 do 20.15
 8. srečanje, četrtek, 28. 4. 2022, od 18.00 do 20.15
 9. srečanje, četrtek, 26. 5. 2022, od 18.00 do 20.15, zaključno srečanje

 

Prvo srečanje bo namenjeno predstavitvi izvajalke in udeležencev ter določitvi tem za nadaljnja srečanja. Teme razbremenilnih pogovorov za nadaljnja srečanja boste določili udeleženci sami.

Izbrano temo/problem bomo na posameznem srečanju umestili v širši kontekst in podali različne poglede nanj. Pogovor bo strokovno voden in usmerjen in bo omogočal novo, drugačno izkušnjo, učenje in napredovanje, ki bo vodilo do spremembe v mišljenju, vedenju in čustvovanju posameznega udeleženca v skupini. Na posameznem srečanju bomo regulirali nepredelana čutenja, ki se bodo razkrila pri udeležencih skupine na določeno temo. Skozi različne odzive in občutja bomo prišli do preoblikovanja in integracije izkušenj ter na podlagi starih vzorcev odnosov do novih, drugačnih. Udeleženci podporne skupine boste tako iz skupine neznancev postali zaupniki drug drugemu in močna opora. Udeležba v podporni skupini vas bo opremila z novimi veščinami in strategijami soočanja z vsakdanjimi izzivi na osebni ravni ter v pedagoškem poklicu.

 

Podporna skupina za vzgojitelje in učitelje je zaprta skupina, se pravi, da se formira na prvem srečanju in se zapre. Kasnejša priključitev k skupini ni mogoča. V skupini je največ 12 udeležencev.

Udeležba v Podporni skupini za vzgojitelje in učitelje vam prinese 1,5 točke za napredovanje v nazive v vzgoji in izobraževanju.

 

Cena za 9 srečanj v podporni skupini znaša 360,00 evrov (kotizacija se poravna do 1. srečanja). Možnost plačila v dveh obrokih (1. obrok do se poravna do 1. srečanja, 2. obrok pa do 5. srečanja).

V skupini velja pravilo zaupnosti – kaj v skupini slišim in povem o svojem doživljanju in doživljanju drugih udeležencev, ostane znotraj skupine.

Prijava je mogoča do 24. 9. 2021. Ob prijavi v Podporno skupino se prijavite na vseh 9 srečanj; prijava samo na eno srečanje ni možna.