Družinska svetovalno-terapevtska pomoč

Družinska svetovalno-terapevtska pomoč je namenjena družini, ki se spopada z ranljivimi temami (težki odnosi in težavna komunikacija med starši ter otroci, težave pri starševstvu oziroma vzgoji otrok, težave otrok na različnih področjih: alkohol, droge, cigarete, učne težave, motnje hranjenja, težave otrok pri odvajanju (močenje postelje), hitra spolnost, težave na področju samopodobe, težko doživljanje ločitve staršev, agresija ali apatija).

Družinska svetovalno-terapevtska pomoc Sija Majda Baligač.png

CENIK

1 ura svetovalno-terapevtske pomoči (50 minut) 40,00 €

(ne glede na število družinskih članov)