Individualna svetovalno-terapevtska pomoč

Pri individualni svetovalno-terapevtski pomoči posameznika razumemo kot del družinskega sistema. Govorimo o preteklih izkušnjah, ki so nas zaznamovale skozi odraščanje in vplivajo na našo sedanjost. Namenjena je posamezniku, ki se spopada z raznimi osebnimi in medosebnimi težavami (razreševanje konfliktov, soočanje in prebolevanje izgube, prizadetosti, krivde, zlorabe, zasvojenosti, nasilje, eksistencialna kriza, neuspehi na osebnem ali poklicnem področju …).

Individualna svetovalno-terapevtska pomoc Sij Majda Baligač.png

CENIK

1 ura svetovalno-terapevtske pomoči (50 minut) 40,00 €