Pomoč otrokom v stiski 

Otroci se velikokrat znajdejo v stiski, ki je ne znajo opisati z besedami. To kažejo skozi različne čustvene, vedenjske in zdravstvene težave. Da bi prišli v stik s sabo in svoja čustva izrazili na neškodljiv način, morajo svoja čustva najprej prepoznati in jih sprejeti. Do tega jim lahko pomagamo s terapevtskimi tehnikami (fotogovorica, risanje, peskovnik, lutke, glina). Gre za izkustveno učenje preko odnosa, kjer otrok preko govorice telesa razvija samozavedanje in krepi zdravo samopodobo. Obenem pa se nauči na čustva primerno odzvati. Uporaba terapevtskih tehnik je pri otrocih primerna ob razvezi staršev, pri čustvenih in vedenjskih težavah, pri težavah v vrtcu in šoli, pri motnji pozornosti, pri slabem stiku s starši, ob vključitvi v rejo ali posvojitvi, pri fizični, psihični in spolni zlorabi, ob doživljanju raznih travm …

Pomoč otrokom v stiski Sij Majda Baligac.jpg