sočuten vzgojitelj in učitelj

sočuten vzgojitelj in učitelj