STORITVE

individualna terapija

INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA ali SVETOVANJE

Psihoterapija je namenjena posameznikom, ki se spopadajo z raznimi osebnimi in medosebnimi težavami (razreševanje konfliktov, soočanje in prebolevanje izgube, prizadetosti, krivde, zlorabe, zasvojenosti, nasilje, težave v odnosih, eksistencialna kriza, neuspehi na osebnem ali poklicnem področju …).

zakonska terapija
PARTNERSKA/ZAKONSKA PSIHOTERAPIJA ali SVETOVANJE

Partnerska ali zakonska psihoterapija je namenjena partnerjema oziroma zakoncema, ki sta se znašla v medosebnih stiskah ali pa stiske doživlja/izraža le eden izmed njiju.

Namenjena je tudi parom, ki bi svoj odnos želeli le poglobiti in se ponovno povezati.

družinska terapija
DRUŽINSKA PSIHOTERAPIJA ali SVETOVANJE

Družinska terapija je namenjena družini, ki se spopada z ranljivimi temami (težki odnosi in težavna komunikacija med starši ter otroci, težave pri starševstvu oziroma vzgoji otrok, težave otrok na različnih področjih: alkohol, droge, cigarete, učne težave, motnje hranjenja, težave otrok pri odvajanju (močenje postelje), hitra spolnost, težave na področju samopodobe, težko doživljanje ločitve staršev, agresija ali apatija).

Pomoč otrokom v stiski Sij Majda Baligac.jpg
TERAPEVTSKA OBRAVNAVA OTROK (igralna terapija)

Otroci se velikokrat znajdejo v stiski, ki je ne znajo opisati z besedami. To kažejo skozi različne čustvene, vedenjske in zdravstvene težave. Da bi prišli v stik s sabo in svoja čustva izrazili na neškodljiv način, morajo svoja čustva najprej prepoznati in jih sprejeti. Do tega jim lahko pomagamo s terapevtskimi tehnikami (fotogovorica, risanje, peskovnik, lutke, glina). Gre za izkustveno učenje preko odnosa, kjer otrok preko govorice telesa razvija samozavedanje in krepi zdravo samopodobo. Obenem pa se nauči na čustva primerno odzvati. Uporaba terapevtskih tehnik je pri otrocih primerna ob razvezi staršev, pri čustvenih in vedenjskih težavah, pri težavah v vrtcu in šoli, pri motnji pozornosti, pri slabem stiku s starši, ob vključitvi v rejo ali posvojitvi, pri fizični, psihični in spolni zlorabi, ob doživljanju raznih travm …

Psihoterapevtska obravnava mladostnikov Sij Majda Baligač1.jpg
TERAPEVTSKA OBRAVNAVA NAJSTNIKOV

Najstnikom nudimo varen prostor, kjer ob pomoči psihoterapevta odkrivajo sebe in svoje potenciale, pridobivajo nove izkušnje ter se učijo soočati z raznimi življenjskimi ovirami.

spletna psihoterapija
SPLETNA PSIHOTERAPIJA

Spletna psihoterapija poteka preko aplikacije zoom.